İçeriğe geç

Mesudiyeli Milletvekilleri

Mesudiye İlçesi, Ordu İli’nin en köklü tarihe sahip ilçelerinden birisidir. Tarih sahnesinde Mesudiye’yi Osmanlı döneminde Milas, Hamidiye ve son olarak da Mesudiye adlarıyla görmekteyiz. Önce nahiye sonra da kaza olarak Ordu ve Karahisar-ı Şarki livasına bağlı olarak görülen Mesudiye 1933 yılından itibaren, eskiden olduğu gibi tekrar Ordu iline bağlanmıştır. Gerek Osmanlı Devleti döneminde, gerekse Cumhuriyet döneminde Mesudiye insanı, siyasal yapılanma içinde her dönem kendisini temsil edecek vekillere sahip olmuştur.
Bu değerli temsilcilerimizin adlarını, kısa özgeçmişlerini ve milletvekili olarak çalıştıkları dönemi aşağıda bulacaksınız.   
SERDAROĞLU MUSTAFA BEY
1861 yılında Mesudiye’de doğmuştur. Mesudiye Eşrâfından Serdârzade Ahmet Efendi ile Emet Hanımın oğludur. Mesudiye’de Rüştiye ve Medrese okuduktan sonra Karahisar Adliyesinde Kâtip ve Başkâtip olarak çalışmış, sonra da Mesudiye Reji Memurluğuna getirilmiştir.
I. Dönem Osmanlı Meclisine Karahisar-ı Şarki milletvekili olarak seçilmiştir. Daha sonra ziraat ve ticaretle uğraşmıştır. Herhangi bir davet almadan Mesudiyelilerin isteği ile Erzurum Kongresine katılmıştır. Oldukça saygın kişiliğinden ve Mesudiye çevresinde çok sevilmesinden dolayı Ankara’da kurulan I. Meclise de Karahisar Milletvekili olarak seçilmiştir.
Mebusluktan sonrada Mesudiye’de Dava Vekilliği yapmış, 13 Kasım 1925’de Mesudiye’de vefat etmiştir.
HÜSEYİN EKŞİ
1900 yılında (Aslı 1898)  Mesudiye’nin Faldaca (Aşağıgökçe) köyünde doğmuştur. Baba adı Ali Osman, Anne adı Fatma’dır. İdadi eğitimi almıştır.
Mesudiye’de ticaret ve çiftçilik ile uğraşırken siyasetle de ilgilenmeye başlayan Hüseyin Ekşi Ordu Daimi Encümen Azalığı yaptıktan sonra VI. Dönem Ordu Milletvekili olarak seçilmiştir.
19 Ağustos 1968 yılında vefat etmiştir.
MEHMET CEMİL BENGÜ
1914 yılında Mesudiye’de doğmuştur. Baba adı Mehmet Halit, annesinin adı Binnaz’dır.
Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Cenevre’ye giderek Cenevre Hukuk Fakültesinde doktora yapmıştır.
Almanca ve Fransızca bilmektedir.
Sivas, Ankara ve İstanbul illerinde yargıçlık ve Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur. 
X. Dönem Ordu Milletvekili seçilmiş ve Adnan Menderes tarafından kurulan 22. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev almıştır.
Bakanlık yapan ilk Mesudiyelidir.
Evli ve iki çocuk babası olan Bengü, 16 Nisan 1958 tarihinde bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.
MÜNİR EKŞİ
1924 yılında Mesudiye’nin Aşağıfaldaca (Aşağıgökçe) köyünde doğmuştur.
Baba adı Hüseyin, anne adı Fatma’dır.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Ekşi, Alaca’da Hâkimlik yaptıktan sonra serbest avukatlık yapmaya başlamış bu arada siyasetle de ilgilenmiştir.
Evli ve iki çocuk babası olan Ekşi, XI. Dönem Ordu Milletvekili seçilmiştir.
Eylül 2003 tarihinde de vefat etmiştir. 
YUSUF İZZETTİN AĞAOĞLU
1915 yılında Mesudiye’de doğmuştur. Baba adı İzzet, ana adı Zülaliye’dir.
Lise mezunu olan Ağaoğlu, ticaretle uğraşırken İl Genel Meclisi Üyeliği ve 1950–1959 yılları arasında Mesudiye Belediye Başkanlığı yapmıştır. Aynı zamanda Halkevi Başkanlığı da yapmış olan Ağaoğlu XII. Dönemde, 1961 Genel Seçimlerinde Ordu Milletvekili seçilmiştir.
     İzzettin Ağaoğlu iki kez evlendi. İlk evliliğini 1937 yılında Ordu eşrafından Halis Felek’in kızıyla yaptı. Bu evlilikten bir çocuğu oldu. Bu sırada eşi ve çocuğu 1939 depreminde Mesudiye-Arıkmusa Köyü’nde öldüler. 1944 yılında ikinci kez evlendi. Bu evlilikten de iki kızı bir oğlu oldu. 
İzzettin Ağaoğlu, 19 Kasım 1986 tarihinde vefat etmiştir.
ATA BODUR
1921 yılında Mesudiye’de doğmuştur. Baba adı Nuri, ana adı Cavide’dir.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra serbest avukat olarak çalışmaya başlayan Bodur bu dönemde siyasetle de ilgilenmeye başlamış ve XII, XIII, XIV. Dönemlerde Ordu Milletvekili seçilmiştir.
1955 yılında Mesudiye Sağlık Merkezi olarak kurulan binanın ihtiyaca cevap vermemesi üzerine Ata Bodur tarafından 30 yataklı bir devlet hastanesi yapımına başlanmış, Mesudiye Kurultayının işi sahiplenmesi ile hastane bitirilerek hizmete sunulmuştur.
Topçam Belediyesi 8 Mayıs 2009 tarihinde Ata Bodur öncülüğünde kurulan Halk Kütüphanesine “Ata Bodur Halk Kütüphanesi” adını vermiştir.
Evli ve 3 çocuk babası olan Bodur, 5 Mart 2007 tarihinde hayatını kaybetmiştir. 
MEMDUH EKŞİ
1931 yılında Mesudiye’nin Aşağıfaldaca (Aşağıgökçe) köyünde doğmuştur. Baba adı Hasan Tahsin, ana adı Adile’dir.
İlköğrenimini Mesudiye İlkokulunda yaptıktan sonra liseyi Ankara Gazi Lisesinde okumuştur. Liseden sonra girdiği Anakara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek serbest avukatlığa başlamıştır.
Avukatlık yaptığı Mesudiye’de CHP ilçe başkanı olan Ekşi, 1969 yılında yapılan seçimlerde Ordu Milletvekili olarak TBMM’ne girdi. XIV. Dönemde girdiği Mecliste Başkanlık Divanı üyesi olan Ekşi, 1973 yılında seçildiği TBMM Başkanvekilliğini 12 Eylül Darbesine kadar sürdürdü.
XIV. XV. ve XVI. Dönemlerde Ordu Milletvekilliği yapan Memduh Ekşi 1983-1985 yılları arasında Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir dönemde Türk Parlamenter Birliği Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü.
Halen Ankara’da yaşayan Ekşi, evli ve üç çocuk babasıdır.
HÜSEYİN ÖZDEMİR
25 Ağustos 1928 yılında Mesudiye Konacık (Başağrı) köyünde doğdu.
İlkokulu Konacık’ta okuduktan sonra 1943 yılında İstanbul’a geldi. Çeşitli işlerde çalıştıktan İstanbul Belediyesi’ne şoför olarak giren Özdemir Türk-İş bünyesinde sendikacılık faaliyetlerine başladı. Bu sürede karakteri, çalışmaları ve yardımseverliği ile kendisini çok sevdiren Özdemir, Genel-İş Sendikasının İstanbul Şube Başkanı oldu.
Sendikacılıkta çok sevilmesi kendisinin siyasal yaşama da adım atmasına yol açtı ve Demokrat Partinin bucak teşkilatlarında çalıştı.1960 ihtilalından sonra kurulan Adalet Partisi’ne üye oldu.
14 Ekim 1973 yılında yapılan genel seçimlerde Demokrat Partiden liste başı olarak seçimlere girerek XV. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.
İlkokuldan sonra eğitime devam etme imkânı bulamamasına rağmen bir emekçi olarak hayatın her alanında çalışan Özdemir kendini sürekli geliştirerek işçi lideri bir sendikacı ve sendikacılığında yaptığı başarılı çalışmalarla da milletvekili olmuştur.
6 Aralık 2007 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.
BİLTEKİN ÖZDEMİR
5 Ekim 1939 tarihinde Mesudiye’de doğmuştur.
Topçam İlkokulundan sonra, Mesudiye Orta Okulunu bitirmiş ve Lise Öğrenimi için Samsun 19 Mayıs Lisesine ve oradan da Sivas 4 Eylül Lisesine devam etmiştir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde (1957-1962) İşletme ve Maliye okuyan Biltekin Özdemir, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisans yapmış, 2006 yılında ise doktora derecesi almıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Maliye Bakanlığında çok çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.
1977-1980 yılları arasında Kopenhag (Danimarka) Büyükelçiliği Ekonomi ve Maliye Müşaviri görevinden sonra Maliye Tetkik Kurulu Başkanlığına atandı. (1980-1981)
1981-1986 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü olan Özdemir 1987-1991 yılları arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarlığını yürütmüştür.
Müfettiş Muavini olarak başladığı Maliye Bakanlığında üstün başarılarla Müsteşar olmuştur.
RTÜK üyeliği de yapan Özdemir, 20. Dönemde Samsun Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Mecliste Komisyon Başkanlığı yapan ilk Mesudiyeli milletvekilidir.
Bu dönemin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu II. Başkanı olmuştur. (2000-2001)
Evli ve iki çocuk babası olan Özdemir halen Ankara’da ikamet etmektedir.
DR. YENER YILDIRIM
1957 yılında Mesudiye Yukarıgökçe köyünde doğdu. Baba adı Fehmi, ana adı Döndü’dür. Yıldırım, ilköğretimini köyünde tamamladıktan sonra ortaokulu Mesudiye Orta Okulunda okumuştur.
Liseyi Ankara’da bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine giren Yener Yıldırım buradan 1983 yılında mezun olarak Ankara Numune Hastanesinde Göz Hastalıkları ihtisası (1986-89) yapmıştır.
Öğrenciliği sırasında garsonluk ve 1977-83 yılları arasında ise Gümrük ve Tekel Bakanlığında Gece Bekçiliği bile yapmıştır. 1983-84 yıllarında Rize-Çayeli-Kaptanpaşa Sağlık Ocağı Tabipliği, 1984-85 yıllarında Rize-Ortapazar Sağlık Ocağı Tabipliği, 1985-86 yıllarında ise Ankara İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 1989-99 yıllarında Ordu-Fatsa Devlet Hastanesi Baş Tabipliği yapmıştır.
Lise ve Üniversite hayatı boyunca ülkücü kuruluşlarda çalışmıştır. 
Fatsa Devlet Hastanesi Baştabipliği sırasında yaptığı başarılı çalışmalardan sonra 21. Dönemde Ordu Milletvekili olarak parlamentoya seçilmiştir.
Evli ve iki çocuk sahibi olan Dr. Yener Yıldırım halen Ankara’da bulunan Kavaklıdere Umut Hastanesi Genel Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.
ZEYNEP DAMLA GÜLER
1964 yılında İstanbul’da doğmuştur. Koç Holding Şirketlerinden Bekoteknik AŞ. Elektronik fabrikası eski genel müdürü Mehmet Ragıp Ekşioğlu ve Faize Figen Hanımın kızıdır.
Saint George Avusturya Kız Lisesinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü bitirdi. İngilizce ve Almanca bilmektedir.
Eğitim hayatı süresince bale eğitimi de alan Gürel, aldığı turizm eğitimlerinin ardından turizm sektöründe çalışmaya başlamıştır. Visitur Seyahat Acentesinde ve Sheraton Otelde çalıştı. İki erkek kardeşi ile babası Ragıp Ekşioğlu’nun yönettiği aile şirketi Cantaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri Sanayi AŞ’de yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
Sivil toplum alanlarında da etkin çalışmalarda bulunan Gürel; Arı Hareketinin gençlik çalışmalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak çalışmış ve katılımcı gençlik modelinin tüm ülkeye yayılmasına öncülük etmiştir.
XXII. Dönemde İstanbul’dan milletvekili olarak parlamentoya gelen Gürel, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi olarak çalışmalarda bulunmuştur.
CHP’den istifa ederek Cumhurbaşkanlığı danışmanı olmuştur.
Evli ve iki çocuk sahibidir.
HASAN BİLİR
1961 yılında Karabük’te doğdu.
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.
XXII. Dönem Karabük Milletvekili olarak parlamentoda görev yaptı. Bu dönemde Çevre ve Milli Savunma Komisyonunda görev aldı.
Halen ticaret ve sanayi alanlarında faaliyet göstermektedir. İngilizce bilen Hasan BİLİR, evli ve iki çocuk babasıdır.
Abdüllatif Şener tarafından kurulan Türkiye Partisi kurucularından ve MKYK üyesidir.
OSMAN OKTAY EKŞİ
Osman Oktay Ekşi, 7 Aralık 1932 tarihinde Mesudiye’de doğdu.  Gazeteci, yazar ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili.
Oktay Ekşi, Basın Konseyi eski başkanı ve Hürriyet Gazetesi’nin eski başyazarıdır. 8 Ocak 1952 tarihinde, 19 yaşında özel bir haber ajansında gazeteciliğe başlayan Oktay Ekşi daha sonra Dünya Gazetesi’nde muhabir olarak göreve başladı ve 22 yaşından sonra da bu gazetenin 1960 yılına kadar Ankara Temsilcisi olarak görevini sürdürdü.
27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Dünya Gazetesi’nden ayrılarak Öncü Gazetesi’nde İstihbarat Şefi olan Ekşi, “1961 Anayasası”nı hazırlamak için kurulan Kurucu Meclis’e 24 Aralık 1960’ta Basın Temsilcisi olarak seçildi. Ulus Gazetesi’nde bir yıl İstihbarat Şefi olarak çalıştı. Daha sonra lisan öğrenmek için Londra’ya gitti ve buradaki Türkiye Başkonsolosluğu’nda üç yıldan fazla süreyle Yerel Kâtiplik yaptı.
1966 yılında Londra’dan yurda dönüşünde bir taraftan Yeni Gazete’nin Ankara Temsilciliğini yürütürken diğer taraftan da mesleği dolayısı ile geciktirmiş olduğu üniversite öğrenimini tamamlayıp, 1967 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi diplomasını aldı.
Ekşi 1972-1974 yılları arasında Hürriyet Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı. Hürriyet Gazetesinin o zamanki sahibi Erol Simavi’nin isteği üzerine 13 Haziran 1974’de Hürriyet’in Başyazarı oldu.  Erdal İnönü’nün daveti üzerine Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kurucuları arasına katıldı. Bu parti askerler tarafından engellenince  “siyaseti bırakma” kararı aldı. Mayıs 1984’te GÜNEŞ gazetesinin Başyazarı oldu. Hürriyet gazetesi sahibi Erol Simavi’nin “tekrar Hürriyet gazetesi başyazarı olur musun?” şeklindeki teklifini kabul etti ve 1 Temmuz 1985’ten 30 Ekim 2010 tarihine kadar 36 yıl süreyle bu görevi yaptı.
Hürriyet Başyazarı iken 7 yıl süreyle Hürriyet Haber Ajansı’nın (sonraki adı Doğan Haber Ajansı) “Genel Müdürlüğü” görevini yürüttü.
Ekşi 22 Ekim 1992’de Yeni Delhi’de kurulan “Dünya Basın Konseyleri Birliği”nin (World Association of Press Councils) (WAPC) 6 kurucusundan biridir. 2002 yılından 2009 yılına kadar Dünya Basın Konseyleri Birliğinin (WAPC) Başkanlığı görevini yürüttü.
Ekşi önce İkinci Başkanı olduğu Basın Konseyi’nin, Ekim 1988’den 19 Ocak 2011 tarihine kadar (23 yıl süreyle) Başkanlığını yaptı.
Doğan Medya Grubunun benimseyip 1999’dan 2012 sonuna kadar uyguladığı “Yayın İlkeleri”nin taslağını da Oktay Ekşi hazırladı.
Ekşi, küçük bir Anadolu/Karadeniz ilçesi olan Mesudiye’de 1991 yılından beri aralıksız sürdürülen ve ülkede hem ilk hem de en uzun süre devam eden “Mesudiye İlçe Kurultayı”nın öncü ismidir. Kurultay ilçenin sorunlarının ilçe halkı tarafından belirlenmesini, tartışılmasını, fiilen çözülmesini öngören kendine özgü bir “doğrudan demokrasi” örneğidir.
Mesudiye İlçe Kurultayları sayesinde ilçe, Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) ilçe bazında sosyal-kültürel-ekonomik kalkınmışlık sıralaması konulu araştırmasına göre 1996 yılında 910 ilçenin 782’ncisi iken 2002 itibariyle 611’inciliğe yükseldi. DPT bu araştırmayı sonraki yıllarda yapmadı.
Ekşi 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekilliği de yapmıştır. Prof. Dr. Aysel Ekşi ile evlidir, 2 çocuk, iki torun sahibidir.
YAKUP AKKAYA
25.04.1957 Ordu(Mesudiye) doğumlu.
On bir yaşında çalışma hayatına başladı. Akşam lisesi mezunu.
1976 yılından beri sendikal mücadelelerin içinde yer aldı. Türkiye basın-iş sendikasında işyeri baş temsilciliği, genel eğitim, genel teşkilat ve genel sekreterlik görevlerinde bulundu. 2004 yılından beri basın-iş sendikası genel başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Türk-iş başkanlar kurulu üyesidir. 
Halen CHP Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) görev yapmaktadır. CHP İstanbul Milletvekilidir.
Yakup Akkaya, Evli ve bir çocuk babasıdır.                           

Kategori:mesudiye tarihimilletvekilleriMithat Baş tarih araştırmaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın