Homo Sapiens’in Salgın Hastalıklarla Sınavı

Homo sapiens, modern insanın antropolojik adıdır. Tarihsel gelişim içinde son araştırmalara göre İlk modern insan olan Homo sapiensler, evrim teorisine göre 200.000- 300.000 yıl önce ilk insansı  atalarından evrilmişlerdir. İlk modern insanlar yaklaşık 70.000 yıl önce Afrika’yı terk etmeye başlamışlardır. Bu terk edişin ana nedeni kıtlık ve kuraklıktır. Takriben 50.000

Daha Fazla Oku »

Kaşığın Hikayesi

Kaşıkla 1950’li yıllarda çocukluğumda tanıştım. Ailece kullandığımız kaşıklar ağaçtan yapılmıştı. Her birimizin kaşıklarında çentik gibi çeşitli işaretler bulunurdu. Anlayacağınız herkes bu işaretlere bakarak kendi kaşığını tanır ve onunla yemek yerdi. Başka bir kaşığa ağzımız alışkın değildi. Sonradan öğrendiğime göre bu kaşıkların kimisi şimşirden, kimisi de kayından veya armuttan yapılmıştı. Şimşir

Daha Fazla Oku »

Güç ve İktidar

  İnsanoğlu tarih boyunca gücü ele geçirerek iktidar olma ve bunun sonunda da maddi ve manevi anlamda huzur yakalama peşinde koşmuştur. Bir başka deyimle insanoğlu iktidarı ele geçirme uğraşları ve savaşları ile Tanrı veya tanrılarla barışık yaşayarak manevi huzura ulaşma çabaları içine de girmiştir. Güç ve iktidarı ele geçirmek için

Daha Fazla Oku »

Edebiyatımızda Hiciv Ustaları

TÜRK EDEBİYATINDA HİCİV USTALARI  “Hiciv” tarzında yazılan şiirler, en etkili şiir türlerinden biridir. Şiirde bir kişinin, bir toplumun ya da bir durumun iğneleyici sözlerle eleştirilmesine “hiciv” denir. Bu tarzda yazılmış şiirlerin ilk örneklerine Yunan edebiyatında rastlanır. Latin edebiyatında da bu tarzdaki şiirler önemli bir yer tutmaktadır. Ennius, Lıscilius, Horatius, Persius…

Daha Fazla Oku »

Dünyada bunlar da yaşandı

Dünya tarihi incelendiğinde insanoğlunun hangi aşamalardan geçerek günümüze kadar geldiği, kimi zaman eski medeniyetlerden kalan tarihi kalıntılardan, kimi zaman da bırakılan yazılı belgelerden anlaşılır. Bu tarihi süreç içinde insanlık ve doğa için çok acımasız, tuhaf ve zalim uygulamalar olduğu gibi, insanlığa ve doğaya büyük katkıları olan bilim insanları da çıkmıştır.

Daha Fazla Oku »