İçeriğe geç

1834 Nüfus Sayımında Milas Kazası(Mesudiye) Zile Köyü

Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı 1834 yılında yapıldı. Gerçi o zamana kadar tutulan Tahrir Defterleri ve Avarız defterleri Osmanlı Devleti’nin nüfusu hakkında sınırlı da olsa bilgiler vermekteydi. Tahrir Defterlerinde vergi mükellefi ve askerlik yapabilecekler gösterilmekteydi. Bu defterlerde aynı zamanda vergi mükelleflerine tahsis edilen arazi miktarı da belirtiliyordu. Avarız defterlerinde ise yine vergi mükellefleri ve meslekler belirtilmişti.
1826 yılında Yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla birlikte yeni bir ordu teşkilatı kuruldu. Bu orduya “Asakir-i Mansure-i Muhammediye”  adı verildi.
Memlekette bu orduya alınabilecek asker sayısını belirlemek amacıyla da ülke çapında nüfus sayımı yapılması gerekiyordu. Bu sayımda sadece erkekler sayıldı. İleride asker olacağı için erkek çocuk sayısının da belirtilmesi gerekirdi. Tabloda musin (yaşlı), tuvana (genç) ve sagir (çocuk) olarak kategorize edilen kimselerin eşkâlleri de verilmektedir.  Toblo sonunda verilen nüfusun yaklaşık iki katı köyün nüfusunu vermektedir.

  MİLAS KAZÂSI’NA BAĞLI ZİLE KÖYÜ[1]
                                                   

Hane
Nu
Sıra
Nu
Adı
Eşkâli
Yaşı
İmâmoğlu
1
1
Hasan oğlu Eyüb Efendi
1834 yılında Zile Köyü’nün İmâmı
Orta boylu kır sakallı
50
2
Eyüb Efendi’nin oğlu Hüseyin Efendi
1834 yılında Zile Köyü’nün Hatîbî
Müzellef[2] sakallı
25
Hüseyin Efendi’nin oğlu Ahmed
9 Kasım 1842 tarihinde doğdu
3
Eyüb Efendi’nin kardeşi Mehmed
1836 yılında müsinn
Kara sakallı
40
4
Mehmed’in oğlu Hasan
1
Abdülfettahoğlu
2
5
Mahmud oğlu Abdülfettah
4 Aralık 1836 tarihinde vefat etti
Orta boylu kır sakallı
75
6
Abdülfettah’ın oğlu Osman
Kara sakallı
35
Osman’ın oğlu Abdülfettah
14 Şubat 1838 tarihinde doğdu
7
Osman’ın diğer oğlu Abdullah
1836 yılında vefat etti
4
Türüdüoğlu
3
8
Osman oğlu Ali
Orta boylu kır sakallı
75
9
Ali’nin oğlu Osman
4
10
Ali’nin kardeşi Ahmed
11 Ağustos 1837 tarihinde vefat etti
Kara sakallı
40
11
Ahmed’in oğlu Mehmed
1841 yılında tüvânâ
5
12
Ahmed’in diğer oğlu Hasan
1836 yılında vefat etti
2
13
Ali’nin diğer kardeşi Molla Mustafa
1842 yılında müsinn
Kara sakallı
35
Molla Mustafa’nın oğlu Süleyman
1838 yılında doğdu
Atçaloğlu
4
14
Mustafa oğlu Hasan
Orta boylu kumral sakallı
45
15
Hasan’ın oğlu Mehemmed
12
16
Hasan’ın kardeşi Mahmud
Kara sakallı
38
17
Mahmud’un oğlu Mustafa
6
Atçaloğlu
5
18
Hüseyin oğlu Lütfullah
Orta boylu kumral sakallı
45
Lütfullah’ın oğlu Süleyman
22 Ekim 1840 tarihinde doğdu
19
Lütfullah’ın kardeşi Osman
1844 yılında müsinn
Kara bıyıklı
35
Osman’ın oğlu Ali
16 Kasım 1840 tarihinde doğdu
20
Lütfullah’ın diğer kardeşi Süleyman
22 Ağustos 1836 tarihinde vefat etti
Sarı bıyıklı
32
(Dal) Ahmedoğlu[3]
6
21
Ömer
6 Eylül 1843 tarihinde vefat etti
Orta boylu kumral sakallı
55
22
Ömer’in oğlu Ahmed
1842 yılında müsinn
Ter bıyıklı
25
23
Ömer’in diğer oğlu Mehmed
Şâbb-ı emred
18
24
Ömer’in diğer oğlu Salih
Şâbb-ı emred
13
Yolcuoğlu (Civrik oğulları)
7
25
Abdurrahman oğlu Hasan
1836 yılında müsinn, 1839 yılında vefat etti
Orta boylu kara sakallı
40
26
Hasan’ın oğlu Mustafa
1842 yılında tüvânâ
5
Yolcuoğlu
8
27
Hasan oğlu Hasan
30 Eylül 1838 tarihinde vefat etti
Orta boylu kara sakallı
55
Yolcuoğlu
9
28
Süleyman oğlu Mehemmed
Orta boylu kır sakallı
60
10
Mehemmed’in kardeşi Süleyman
23 Haziran 1839 tarihinde vefat etti
Kara sakallı
50
Topoğlu
10
30
Osman oğlu Hüseyin
Kısa boylu kumral sakallı
55
31
Hüseyin’in oğlu Mehemmd
1
32
Hüseyin’in kardeşi Mustafa
Kara sakallı
50
33
Mustafa’nın oğlu Osman
Kara bıyıklı
28
34
Mustafa’nın diğer oğlu Mahmud
Ter bıyıklı
25
35
Mustafa’nın diğer oğlu İbrahim
1842 yılında tüvânâ
5
Yolcuoğlu
11
36
Osman oğlu Hüseyin
Orta boylu ak sakallı
70
37
Hüseyin’in oğlu Osman
Kara bıyıklı
30
38
Hüseyin’in diğer oğlu Ömer
3
Kandazoğlu
12
39
Ali oğlu Süleyman
Orta boylu kara sakallı
45
40
Süleyman’ın oğlu Mustafa
3
Sofuoğlu
13
41
Hasan oğlu Feyzullah
Kısa boylu köse sakallı
55
Murtezaoğlu (Isırgangil)
14
42
Osman oğlu Murteza
31 ağustos 1835 tarihinde vefat etti
Orta boylu kır sakallı
65
43
Murteza’nın oğlu Mehmed
1842 yılında müsinn
Sarı bıyıklı
35
Mehmed’in oğlu Murteza
24 Ocak 1838 tarihinde doğdu
Süleymanbaşoğlu[4]
15
44
Osman oğlu Süleyman
Orta boylu kumral sakallı
55
45
Süleyman’ın oğlu Ömer
1846 da doğdu
Kara bıyıklı
46
Süleyman’ın diğer oğlu  Osman
1848 de doğdu.

Osmanoğlu
16
47
Osman oğlu Hasan
1834 yılında İstanbul’da imiş
Orta boylu kumral sakallı
45
Hasan’ın oğlu Mehmed
1
48
Hasan’ın kardeşi İbrahim
1834 yılında askerde imiş
Sarı bıyıklı
35
49
Hasan’ın diğer kardeşi Mehmed
Şâbb-ı emred
18
Kütükhasanoğlu (Gümbekgil)
17
50
Ömer
Orta boylu kır sakallı
65
51
Ömer’in kardeşi Feyzullah
Kumral sakallı
55
52
Ömer’in oğlu Hasan
Ter bıyıklı
25
Ebubekiroğlu (Çavuşoğlu)
18
53
İbrahim
12 Nisan 1840 tarihinde vefat etti
Orta boylu kır sakallı
65
54
İbrahim’in oğlu Bekir
1840 yılında tüvânâ
8
55
İbrahim’in oğlu Mustafa
4
Çavuşoğlu
19
56
Ali oğlu İbrahim
2 Nisan 1841 tarihinde vefat etti
Orta boylu ak sakallı
90
57
İbrahim’in oğlu Bekir
Kara bıyıklı
30
Sarıoğlu (kadıgil)
20
58
Süleyman oğlu Hüseyin
Orta boylu kara sakallı
45
Hüseyin’in oğlu Osman
10 Haziran 1840 tarihinde doğdu
Hüseyin’in diğer oğlu Durmuş
23 Haziran 1841 tarihinde doğdu
Eminoğlu
21
59
Mehmed oğlu Salih
1841 yılında müsinn
Orta boylu kara sakallı
35
60
Salih’in oğlu Mehemmed Emin
1844 yılında tüvânâ
4
61
Salih’in diğer oğlu Ali
2
Abdurrahmanoğlu (Kavasgil)
22
62
İsmail
1834 yılında Zile Köyü Muhtarı
Orta boylu kara bıyıklı
35
İsmail’in oğlu Abdurrahman
25 Ekim 1843 tarihinde doğdu
63
İsmail’in kardeşi İbrahim
5 Nisan 1837 tarihinde İstanbul’a gitti, 16 Haziran 1842 tarihinde geri geldi
Kara sakallı
40
64
İsmail’in oğlu 
Hüseyin
1845 tarihinde doğdu.
Hasanbaşoğlu
23
65
Ömer oğlu Hasan
Orta boylu sarı sakallı
45
Hasan’ın oğlu Mustafa
11 Şubat 1843 tarihinde doğdu
66
Hasan’ın diğer oğlu Ömer
Şâbb-ı emred
15
67
Hasan’ın diğer oğlu Hüseyin
1842 yılında tüvânâ
5
68
Hasan’ın diğer oğlu Osman
4 Ocak 1838 tarihinde vefat etti
3
69
Hasan’ın diğer oğlu Mehemmed
4 Ocak 1838 tarihinde vefat etti
1
70
Hasan’ın kardeşi Molla Mahmud
1836 yılında müsinn
Kara sakallı
40
Molla Mahmud’un oğlu Ali
23 Temmuz 1842 tarihinde doğdu
71
Molla Mahmud’un diğer oğlu Mustafa
3
72
Molla Mahmud’un diğer oğlu Arif
1
Hacıoğlu (Hamzagil)
24
73
Bekir oğlu Abdülvehhab
Orta boylu kır sakallı
65
74
Abdülvehhab’ın kardeşi Molla Hamza
Kumral sakallı
48
Murtezaoğlu (Kıl Aligil)
25
75
Mehemmed oğlu Mahmud
23 Aralık 1841 tarihinde vefat etti
Orta boylu kumral sakallı
50
Mahmud’un oğlu Murteza
6 Haziran 1836 tarihinde doğdu
76
Mahmud’un diğer oğlu Molla Murteza
Şâbb-ı emred
13
77
Mahmud’un kardeşi Mustafa
Ter bıyıklı
20
78
Mahmud’un diğer kardeşi Ali
1842 yılında tüvânâ
5
Kılınçoğlu
26
79
Bekir oğlu Mehemmed
6 Mayıs 1836 tarihinde vefat etti
Orta boylu
ak sakallı
75
80
Mehemmed’in oğlu Mustafa
11 Şubat 1843 tarihinde vefat etti
Kır sakallı
50
81
Mustafa’nın oğlu Bekir
Ter bıyıklı
22
Bekir’in oğlu Ömer
21 Temmuz 1842 tarihinde doğdu
82
Mehemmed’in diğer oğlu Mahmud
Kara bıyıklı
30
83
Mehemmed’in kardeşi Hasan
Kır sakallı
70
84
Hasan’ın oğlu Ahmed
1842 yılında müsinn
Kara bıyıklı
35
85
Ahmed’in oğlu Ali
1
86
Hasan’ın diğer oğlu Salih
Şâbb-ı emred
20
Demircioğlu
27
87
Mustafa oğlu Osman
6 Mayıs 1836 tarihinde vefat etti
Orta boylu köse sakallı
55
88
Osman’ın oğlu Mehemmed
1
89
Osman’ın kardeşi Mahmud
Kara sakallı
45
90
Mahmud’un oğlu Ahmed
Şâbb-ı emred
12
Mansuroğlu
28
91
Hüseyin oğlu Salih
Orta boylu kara sakallı
55
92
Salih’in oğlu Abdullah
Ter bıyıklı
25
93
Salih’in diğer oğlu Hüseyin
1840 yılında tüvânâ
7
94
Salih’in diğer oğlu Hasan
3
95
Salih’in kardeşi Osman’ın oğlu Mustafa
1836 yılında müsinn
Kara sakallı
40
Mustafa’nın oğlu Veli
1838 yılında doğdu
96
Mustafa’nın diğer oğlu Osman
1835 yılında vefat etti
7
97
Mustafa’nın diğer oğlu Bekir
1835 yılında vefat etti
3
98
Mustafa’nın kardeşi Mehmed
1839 yılında müsinn
Kara bıyıklı
38
99
Mustafa’nın diğer kardeşi Ömer
Kara bıyıklı
33
100
Mustafa’nın diğer kardeşi Hüseyin
A’mâ
30
Mansuroğlu
29
101
Hasan oğlu Halil
1835 yılında vefat etti
Orta boylu kır sakallı
75
102
Halil’in oğlu Mehmed
1836 yılında müsinn
Kara bıyıklı
40
103
Halil’in torunu, Mehmed’in oğlu Abdülkadir
1844 yılında tüvânâ
6
104
Halil’in diğer torunu, Mehmed’in diğer oğlu Ali
1835 yılında vefat etti
3
105
Halil’in diğer torunu, Mehmed’in diğer oğlu Hüseyin
1835 yılında vefat etti
1
106
Halil’in diğer oğlu Osman
25
Mansuroğlu
30
107
Hasan oğlu İbrahim
Orta boylu
ak sakallı
80
108
İbrahim’in oğlu Hasan Efendi
Kara sakallı
45
Hasan Efendi’nin oğlu İbrahim
30 eylül 1835 tarihinde doğdu, 4 Ocak 1838 tarihinde vefat etti
Hasan Efendi’nin diğer oğlu Osman
1839 yılında doğdu
109
Hasan Efendi’nin diğer oğlu Mehemmed
2
Mansuroğlu (Veligil)
31
110
Hasan oğlu Veli
Orta boylu kır sakallı
60
111
Veli’nin oğlu Salih
1844 yılında tüvânâ
6
112
Veli’nin diğer oğlu Osman
3
113
Veli’nin diğer oğlu Mansur
1
Mollaoğlu
32
114
Osman oğlu Molla Mehemmed
4 Kasım 1843 tarihinde vefat etti
Orta boylu
 ak sakallı
70
Molla Mehemmed’in oğlu Salih
6 Kasım 1837 tarihinde doğdu
115
Molla Mehemmed’in diğer oğlu Osman
3
Murtezaoğlu
33
116
Hasan oğlu Hüseyin
Orta boylu kara sakallı
35
117
Hüseyin’in amcası Halil’in oğlu Ali
Kara bıyıklı
30
Ahmedoğlu
34
118
Ahmed oğlu Osman
Orta boylu kara sakallı
55
119
Osman’ın oğlu Mahmud
1 Haziran 1836 tarihinde Bahriyeli olarak askere gitti
Kara bıyıklı
30
120
Osman’ın kardeşi Hüseyin’in oğlu İbrahim
Kara bıyıklı
30
İbrahim’in oğlu Hasan
16 Ocak 1838 tarihinde doğdu
121
İbrahim’in diğer oğlu Hüseyin
1
Sayım Tarihinde (1834)
Toplam Hane: 34
Erkek Nüfusu
Müsinn
37
Tuvânâ
44
Sağîr
40
1834’
121
1834’ten sonra doğanlar
19
GENEL TOPLAM
140
 Belge Kaynağı: Yaşar Celep
 Osmanlı Arşivleri Uzmanı[1] Zile köyü ile ilgili geniş malumat Sayın Mithat BAŞ’tan alınmıştır. Kendilerine yardımlarından dolayı müteşekkiriz.    
  Zile köyünün adı Beyağaç olarak değiştirilmiştir. (Yaşar Celep)
[2] Zülüflü.
[3] Bu sülale Milas Kazası Kale Köyü’nden gelerek köye yerleşmişlerdir.
[4] Mithat BAŞ bu aileye halk arasında Şeyhgil de denildiğini nakletmiştir.
Kategori:mesudiye tarihiMilasMithat Baş tarih araştırmalarıZile

3 Yorum

  1. Ordu Tarihi ve Mesudiye Tarihi üzerine önemli kaynakları bizlere sunan Ordu Araştırmacı Yazar çok değerli Mithat BAŞ hocama teşekkür ederim…
    Ordu Tarihini bizlere ilmek ilmek anlatan değerli hocam Mithat BAŞ'ın her bir paylaşımları çok değerli ve önemlidir….

Bir yanıt yazın