İçeriğe geç

1904 Yılında Mesudiye Köy Nüfusları

1868 yılında yapılan mülki düzenlemeler sonucunda Milas (Hamidiye-Mesudiye) ve İskefsir (Reşadiye) kazaları birleştirilerek Milas Kazası adı altında Karahisar-ı Şarki Livasına bağlanmıştır. Orası da Sivas Vilayetine bağlıdır. 1906 yılında Hamidiye ve İskefsir’in hem coğrafi genişliği hem de köylerinin kalabalık ve birbirinden çok uzak olması, yönetiminde güçlüklere sebep olmuş, bu nedenle iki kazanın tekrar ayrılarak ayrı kazalar halinde olması sağlanmıştır. Bunun için de o tarihlerde hem İskefsir’de hem de Hamidiye’de nüfus sayımları yapılmış, köylerin Müslüman, Rum ve Ermeni nüfusları kadın ve erkek sayılarıyla belirlenmiştir. Aşağıdaki nüfus icmali 13 Kanunievvel 1320 (26 Aralık 1904) tarihinde yapılan nüfus sayımları sonunda düzenlenmiştir. 1907 yılında da rapora alınmıştır. BOA. I.DH. 1454 (16.Ra.1325= 23 Ekim 1907)

              1904 YILI HAMİDİYE (MESUDİYE)  KAZASI KÖY NÜFUSLARI


 

(Köy adı)

Hane

Sayısı

         Rum

        İslam

 

 TOPLAM

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Busay

43

139

170

309

Musalu

68

194

219

412

Yasdura

126

351

447

798

Kıcı

18

37

55

92

Keykuş

36

113

121

234

Balıklu

13

45

51

96

Arpaalan

37

176

164

340

Sarıca-i Müslüm

93

258

287

530

Sarıca-i Kâfi

34

71

98

169

Gündoğmuş

12

40

49

89

Manul

16

66

62

128

Geldişer

25

73

83

156

Ekşere

24

67

59

136

Arıkmusa

84

211

247

458

Göbeden

23

41

64

115

Yavşan

76

127

188

79

115

499

Çorakkafi

42

127

199

326

Mihal-i Çorumî

60

180

234

414

Mezra

7

35

36

71

Aşud

23

30

55

35

33

153

Herközü

27

94

114

208

Karacaviran

30

133

265

Maden

112

243

299

542

Musulu

86

168

254

Mismilon

57

140

170

310

Faldaca-ı Ulyâ

64

38

61

153

226

478

Manahos

16

76

76

152

Faldaca-i Süfla

72

133

155

72

78

438

Armutkolu

40

96

97

193

Celal

40

102

114

216

İstavri

36

119

119

278

Bıçakcı

17

78

85

163

Eskidir

55

102

128

83

102

410

Sülümü

43

100

127

227

Yevelü

138

359

400

759

Röspene

63

188

230

408

Zile

77

233

208

441

Yavadu

219

592

668

1260

Ispanasa

46

98

104

202

Başağrı

65

182

198

380

Mirahor

20

52

61

113

Kal’a

74

221

207

428

Çerçi

30

88

96

184

Tavara

36

92

100

192

Maksudalan

16

54

64

118

Bayraklı

69

63

139

181

390

HAMİDİYE

KASABASI

120

218

251

94

90

675

11 Kadın 12 Erkek Ermeni

Ilışar

59

212

225

427

Esadlu

36

155

164

319

Türk

40

157

169

336

Bahçe

13

30

35

65

Kışlacuk

48

166

167

333

Afan

102

242

351

593

Çorak Müslim

35

73

90

163

Karamerek

13

46

48

94

Bornaz

8

42

48

90

Göçbeyli

19

77

82

159

Ortaviran

13

46

48

94

Çavdar

90

327

356

683

Daylu

57

249

241

490

Herüse

84

265

338

603

Alan

24

80

97

177

Parçı

145

452

582

1034

Lağus

74

224

318

542

Karabayır

16

31

45

66

Erük

31

120

112

232

Begsekü

54

235

245

480

Birebir

64

124

98

222

Karacalu

10

46

55

101

Katran

17

65

58

122

Abdili

39

65

101

166

Kökcekilise

67

167

211

378

Hamzalu

9

52

43

95

Çukuralan

12

70

59

129

Hatunviran

114

12

10

276

341

639

Foruhculu

22

55

93

148

Gergeci

69

244

270

544

Akkırık

21

151

166

317

Hıtat (?)

12

50

57

107

Şeyhdere

7

21

25

46

Karabelan

6

17

25

42

Kotanı

67

222

246

468

Mahmat

38

Ermeni köyü

246

86

160

Karamık

22

91

89

180

Köşe

12

60

41

101

Yenice

6

15

21

36

Gebeme

19

68

77

145

Ortaalan

23

61

87

148

Enalan

15

72

72

144

Fiyez-i Müsellem

19

66

72

138

Fiyez-i Kâfi

16

55

46

101

Çamlık

14

24

31

55

Muzadere

14

50

45

95

Taztepe

6

23

25

48

Çağman

18

49

63

112

 

                Ermeni:97 Kadın  172 Erkek  =   269

                Rum:774  Kadın 840:Erkek  =    1614

                Müslüman:5304 Kadın 6105 Erkek = 11409

                HAMİDİYE KAZASI TOPLAM NÜFUSU 13292 kişi

Kategori:MesudiyeMesudiye Belediyesimesudiye tarihiMilasMithat Baş tarih araştırmalarımübadillerReşadiye

7 Yorum

Bir yanıt yazın